7.1.ஊதா நிறத்தின் தன்மை

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #42 • திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் • நல்ல எண்ணங்கள், தெய்வீக உச்சாடனங்கள் ஆன்மீக விஷயங்கள் போன்றவற்றிற்கு ஊதாவின் பங்கு அதிகமாக உள்ளது. ஊதா நிறம் உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுகிறது. வளமையுடனும், உடல் வனப்புடனும், தங்களின் நிறங்களுக்கு சோபையை அதிகரிக்கச் செய்யவல்லது என்று நடைமுறையில் உணர்ந்தவர்கள், புரிந்தவர்கள், அரசகுடும்பம் மட்டுமல்லாது, பல உயர்ந்த அந்தஸ்து உடைய ஜமீன் பரம்பரை, பண்ணையினர் கூட இதைப் பின்பற்றச் செய்தார்கள். அவர்களும் இந்த நிறம் உயர்ந்த அந்தஸ்துக்கே சொந்தமான நிறம், சொத்து

6.இண்டிகோ

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #41 • திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் • இண்டிகோ நிறத்தின் தன்மை நீலம் மற்றும் ஊதா வண்ணங்களுக்கு இடைப்பட்ட நிறம் இண்டிகோ. உள்ளுணர்வுடன் கூடிய விஷயங்கள் மற்றும் படைப்புத்திறனுடன் கூடிய நன்னெறி ஆகியவற்றுடன் சாதகமான அதிர்வலைகளை உண்டாக்குகிறது. எந்தச் சூழ்நிலையிலும் மனிதனுக்கு எரிச்சலைத் தராமல் அமைதியைத் தரும் நிறம். பர்ப்பிள் எனவும் கூறுவர். ஒருவரின் படைப்புத் திறனிற்கும் அழிவிற்கும் இணைந்த சின்னமாக இண்டிகோ வண்ணம் அமைந்துள்ளது. இந்நிறம் நீலம் மற்றும் ஊதா வண்ணங்களுக்கு இடைப்பட்டதாகையால் இண்டிகோ

5.8.நீல நிற உடைகள்

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #40 • திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் • கருத்த மேனியருக்கு நீலத்தை தனிப்பட்ட (ப்ளையின்) வண்ணமாக அணியாமல் வெண்மை, இளமஞ்சள், இளஞ்சிவப்பு, இளம்பச்சை போன்றவற்றுடன் எந்நேரமுல் அணியலாம். பகல், மாலை, இரவு வேலைகளுக்கும் மிக நன்றாக இருக்கும். உங்களுக்கு அழகுக்கு அழகூட்டும். தனிக்கவர்ச்சி அம்சமாகத் தெரிவீர்கள். ஏனென்று தெரியாமல் மற்றவர்கள் குழம்புவார்கள். உங்களுக்கு இந்த உடை அத்தனை அழகாகப் பொருந்தும். பகலிலும் நல்ல பிரகாசமாக இருந்து இந்த நீல வண்ணத்தில், பூக்கள் பல வண்ணங்களில் உங்களை

5.7.ஆன்மீகத்தில் நீல நிறம்

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #39 • திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் • நீலம் தெய்வீக உணர்வு, உண்மை, உடன்பாடு போன்றவைகளைக் குறிக்கிறது. தெய்வபக்தியில் நீலம் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. வட நாட்டவர்கள் நீல நிறத்தை கடவுளின் நிறமாக அதாவது, கண்ணனின் நிறமாகக் கருதி நீலவண்ணக் கண்ணனாக வழிபடுகிறார்கள். கடவுள்களின் உடலின் தோல் நிறம் எனக் கருதி வழிபடுகிறார்கள். கிருஷ்ணன் பெயர் கொண்ட இந்தக் கடவுள் நீல நிறமாக இருப்பதாகப் பல புராணங்கள் கூறுகின்றன. நீலம் நரம்புத் தளர்ச்சியைக் குறைத்து அவற்றிற்கு

error: Content is protected !!