4.1.பச்சை நிறத்தின் தன்மை

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #26 திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் நம் உடலின் சதைகள், எலும்புகள் பிற திசுக்களின் உயிரணுக்களில் அடிப்படையாக பச்சை நிறமுள்ளது. இது அமிலமாகவும், காரமாகவும் உள்ளது. (இது நீல நிறத்தைப்போல) உடல் ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் பச்சை நிறம் குளிர்ச்சியானது, மென்மையானது. அமைதியான மன உளைச்சலிலிருந்து விடுவிக்கிறது. பச்சை நிற உடை அணிந்து வெளியே சென்றால் உடல் குளிர்ச்சியாகவும் சுற்றுப்புறமும் குளிர்ச்சியாக இருப்பதைப்போல் ஒரு மனோபாவம் ஏற்படும். வெப்பத்திலிருந்து உடலைக் காக்கும் தன்மை பச்சைநிற உடைகளுக்கு உண்டு. மென்மையாகவும்

error: Content is protected !!