3.3.வீடுகளில் மஞ்சள் நிறம்

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #21 திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் சூரிய வெளிச்சம் குறைவான, மங்கலாகத் தெரியும் அறைகளில் அடிக்கப்படும் மஞ்சள் நிறம் வெளிச்சத்தையும், மன சந்தோஷத்தையும் தரும். சமையலறை சுவர்களுக்கு மஞ்சள் நிறம் ஏற்றது. மஞ்சள் நிற கர்ட்டன் தொங்கவிட்டால் சமையலறையில் ஈ, கொசு வருவதைத் தடுக்கலாம். ஆரோக்கியத்தின் சாயலைக் காட்டும், அழகு சமையலறையாக இருக்க இது உதவும். மஞ்சள் வர்ண டப்பா, பாட்டில்களில் சமையலறை மற்ற இதர பொம்மைகள், பைகள், பிளாஸ்டிக் பூக்கள், அறையை அலங்காரப்படுத்தும் பொருட்களாகட்டும், படுக்கை

3.2.மஞ்சள் நிறம் உபயோகிப்போரின் பொதுவான குணங்கள்

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #20 திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் பொன்மஞ்சள் போட்டிருப்பவரைப் பார்த்தால் உங்களுக்கு அவருடன் நட்பு கொள்ளத்தூண்டும். சிவந்த நிறமுடையவர்களுக்கு மிக பாந்தமான பொருத்தமான நிறம். தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டவர்களும், கடவுளிடம் ஒரு பயந்த உணர்வைக் கொண்டவர்களும், கடவுளிடம் ஒரு பயந்த உணர்வைக் கொண்டவர்களும், இதை உபயோகிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். மேலும் சில பெரிய மனிதர்களிடம் பழகும்போது தன்னம்பிக்கை இல்லாதவராக அவர் நம்மை என்ன நினைப்பாரோ, உதவுவாரோ மாட்டாரோ என்ற அவநம்பிக்கையுடையவர்களின் எண்ண வெளிப்பாடு எலுமிச்சை மஞ்சள். இதை உபயோகிப்பவர்கள்,

3.1.மஞ்சள் நிறத்தின் தன்மை

வண்ணங்களும் எண்ணங்களும் #19 திருமதி.S.D.சாந்தா சிவம் மஞ்சள் அடிப்படையில் சந்தோஷத்தையும், உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தும் மங்களகரமான, தெய்வீகமுமான நிறம். விவேகம், கூர்மையான அறிவு சிந்திக்கும் தன்மையோடு குழப்பமில்லாத ஒரு தெளிவான சிந்தனா சக்தியை ஏற்படுத்தவல்லது. உயர்ந்த ஒழுக்க சிந்தனைகளைத் தூண்டி நுண்ணறிவைப் புலப்படச்செய்து நம் அறிவாற்றலை வெளி உலகுக்குத் தெளிவுபடுத்தக்கூடிய சக்தி படைத்தது. ஒரு பிரகாசமான, உற்சாகமான இளமையோடு இருக்கும் ஆழ்ந்த எண்ண உணர்ச்சிகளைக் கலவையாகத் தந்து மனமகிழ்ச்சியை உண்டுபண்ணவல்லது. கவலைகளைப் போக்கி, தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து குதூகலமான உணர்ச்சிகளைப்

error: Content is protected !!